چهل و یکمین دوره همایش روز داروساز

برگزارکننده : انجمن داروسازان ایران
مجری : موسسه آلند
محل برگزاری : دانشگاه شهید بهشتی
زمان : شهریور 1398