ثبت نام پذیرایی همایش

ناهار روز اول – 16 بهمن : سوپ روز، سالاد فصل، جوجه کباب با برنج، ته چین زعفرانی، نوشیدنی سرد – 400.000 تومان
ناهار روز دوم – 17 بهمن : سوپ روز، سالاد فصل، باقلاپلو با مرغ، ته چین زعفرانی، نوشیدنی سرد – 400.000 تومان
ناهار روز سوم – 18 بهمن : سوپ روز، سالاد فصل، زرشک پلو با مرغ، ته چین زعفرانی، نوشیدنی سرد – 400.000 تومان

تعداد نفرات را لطفا در فیلد های زیر مشخص نمایید:

پاک کردن
خانه تماس با ما